Holiday Inn
Bydgoszcz

Hotele Holiday Inn są najbardziej popularną marką należącą do największej sieci hotelowej na świecie jaką jest InterContinental Hotels Group. Jako najbardziej rozpoznawalna marka na świecie co roku przyjmuje w swoich hotelach więcej Gości aniżeli jakakolwiek inna grupa hoteli. Hotele Holiday Inn są w pełni przygotowane dla potrzeb zarówno Gości podróżujących w sprawach służbowych jak również tych, którzy wybierając nas pragną wypocząć w przyjemnej atmosferze i skorzystać z oferowanych przez hotel atrakcji takich jak: luksusowe restauracje, Room Service, MiniGym.

Hotel Holiday Inn Bydgoszcz stosuje się do wszystkich wytycznych i zaleceń zarówno GIS jak i Ministerstwa Rozwoju. Otrzymaliśmy certyfikat od Polskiej Organizacji Turystycznej ” Obiekt Bezpieczny Higienicznie”. Wprowadziliśmy procedury związane z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Hotel Holiday Inn Bydgoszcz zarządzany przez Hotele Grupy Budizol S.A. korzysta z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Dotacja na kapitał obrotowy” którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Planowanym efektem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wartość wsparcia wyniosła: 120 020,16 zł (sto dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych 16/100).

W październiku ubiegłego roku świętowaliśmy 10 lat! Jak zmieniliśmy się przez dekadę ukazaliśmy na poniższej prezentacji: