Hotel Holiday Inn Bydgoszczzarządzany jest przez:Hotele Grupy Budizol S.A.ul. Witosa 2 87-800 Włocławek Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000176781, REGON: 250783209 NIP: 618-18-31-244