kontakt – stopka

Hotel Holiday Inn Bydgoszcz zarządzany jest przez: Hotele Grupy Budizol S.A. ul. Komunalna 8  87-800 Włocławek

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000176781, REGON: 250783209 NIP: 618-18-31-244