Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Hotel Holiday Inn Bydgoszcz należy do grupy sieci hoteli IHG Hotels Limited nazywanych dalej w
  skrócie IHG i działa w oparciu o umowę franczyzy.
 2. Współadministratorami danych osobowych Gości hotelowych są:
  a. IHG Hotels Limited z siedzibą w Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, UK.
  b. Hotele Grupy Budizol S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Komunalna 8
 3. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Gości znajdują się:
  a. w przypadku IHG pod adresem: https://www.ihg.com/content/gb/en/customer-care/privacy_statement#9
  b. w przypadku Hotele Grupy Budizol S.A. zasady przetwarzania zostały opisane poniżej:
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wynikającym z treści przesłanej przez Państwa
  korespondencji, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, a podstawą
  przetwarzania jest Państwa zgoda, wynikająca z wyboru tej formy kontaktu. Państwa dane będą
  przetwarzane w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, tj.
  archiwizacji prowadzonej korespondencji.

Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail oraz dane identyfikacyjne jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Ich brak
uniemożliwia prowadzenie korespondencji. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom
danych świadczącym na rzecz Holiday Inn Bydgoszcz usługi informatyczne, hostingowe lub obsługi
mailingu, chyba że cel przetwarzania będzie wymagał ujawnienia danych innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres kontynuowania korespondencji, a po tym czasie w
celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych, wówczas będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że
nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych (np. zawarcie umowy pomiędzy Państwem
a Spółką).

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów, realizowanych przez administratora.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je poprzez niniejszy adres e-mail lub na adres:
sales1@holiday.hgb.com.pl

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.